Χορτοθέρτς | Aλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες
5 Σταυρί | 6 Σταυρί | 7 Σταυρί

Σταυρίτες
Κερ. Δευτ. Τρίτ Τετρ. Πέφτ Παρ. Σάβ.
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2009

6 Σταυρί εν 249ον ημέρα τη χρονίας, ίστε λεει μας το Γρηγοριανόν ημερολόγιον (έν το 250ον ημέρα σο δίσεκτον τη χρονία). Επέμναν άλλα 116 ημέρας για να τελούτεν η χρονία.

Ατά ντ' εγένταν

άλλαξον

Εγεννέθαν

άλλαξον

Αποθάναν

άλλαξον

Έξεργος

άλλαξον

Τερέστεν πα:


Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός | Χορτοθέρτς | Αλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς