Η Πέφτ (σ' ελλενικά: Πέμπτη) εν το πέμπτον ημέρα τ' εβδομάδας.

Ο λαόν για τη Πέφτ

άλλαξον
«Θα κοιμούμ' όλεν την Πέφτ
τ' αρνί'μ κάτς φοούμε κλέφτ.»
«Δούλεψον όλεν την Πεφτ
και όσον ντο θελτ΄ς, κουρφεύτ.»

Συνδέσμ

άλλαξον


Ημέρας τ' εβδομάδας
Κερεκήν | Δευτέραν | Τρίτ | Τετράδ | Πέφτ | Παρασκευήν | Σάββαν