Η Παρασκευήν (σ' ελλενικά: Παρασκευή) εν τ' έκτον ημέρα τ' εβδομάδας.

Ο λαόν για τη Παρασκευήν Επεξεργασία

«Η Παρασκευή κλαμένον
λημονεύ'νε αποθαμένον.»

Συνδέσμ Επεξεργασία


Ημέρας τ' εβδομάδας
Κερεκήν | Δευτέραν | Τρίτ | Τετράδ | Πέφτ | Παρασκευήν | Σάββαν