Άνοιγμα κυρίου μενού

Η Παρασκευήν (σ' ελλενικά: Παρασκευή) εν τ' έκτον ημέρα τ' εβδομάδας.

Ο λαόν για τη ΠαρασκευήνΕπεξεργασία

«Η Παρασκευή κλαμένον
λημονεύ'νε αποθαμένον.»

ΣυνδέσμΕπεξεργασία