Η Τετράδ (σ' ελλενικά: Τετάρτη) εν το τέταρτον ημέρα τ' εβδομάδας.

Ο λαόν για την Τετράδ

άλλαξον
«Που νηστεύνε την Τετράδ
κόφνε τη δαβόλ τ' ουράδ.»

Συνδέσμ

άλλαξον


Ημέρας τ' εβδομάδας
Κερεκήν | Δευτέραν | Τρίτ | Τετράδ | Πέφτ | Παρασκευήν | Σάββαν