Η Κερεκήν (σ' ελλενικά: Κυριακή) εν το πρώτον ημέρα τ' εβδομάδας.

Ο λαόν για την ΚερεκήΕπεξεργασία

«Σήμερον έν’ Κερεκή
στα ολίγον κι επεκεί.»
«Την Κερεκήν που δουλεύ΄,
την Δευτέραν κ΄ αρτουρεύ.»

ΣυνδέσμΕπεξεργασία


Ημέρας τ' εβδομάδας
Κερεκήν | Δευτέραν | Τρίτ | Τετράδ | Πέφτ | Παρασκευήν | Σάββαν