Η Δευτέραν (σ' ελλενικά: Δευτέρα) εν το δεύτερον ημέρα τ' εβδομάδας.

Ο λαόν για την Δευτέραν

άλλαξον
«Την Δευτέραν κετσινεύνε
οι τεμπέλ, που΄κι΄δουλεύνε.»


Συνδέζμ

άλλαξον


Ημέρας τ' εβδομάδας
Κερεκήν | Δευτέραν | Τρίτ | Τετράδ | Πέφτ | Παρασκευήν | Σάββαν