Άνοιγμα κυρίου μενού
Ημέρας τη Μάρτ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Τα μήνας, «Ο Μάρτς». Εζωγράφσεν ατό ο Matthäus Merian (ο τρανόν) σα 1610.

Ο Μάρτς (σα ελλενικά: Μάρτιος, σα ρουσικά: Март, σα τουρκικά: Mart) εν ο τρίτον μήνας τη χρονίας, ίστε λεει μας το Γρηγοριανόν ημερολόγιον κι εχ' 31 ημέρας .

Σ' αβούτον το μήναν ο ήλες εν σο ζενίθ απάν ασον ισημερνόν. Τ' όνεμαν ατ' εβγών' ασον Άρην (λατ. Mars), θεόν τ' Έλλενων και τη Ρωμαίων ασην Ρώμην τη Ιταλίας. Αέτς εδέκαν ατ τ' όνεμαν Martius. Σ' αρχαίον το ρωμαϊκόν ημερολόγιον έτον πρώτον μήνας. Για τ' ατό τα καινούρεα μήνας σ' ελλενικά επαίραν τ' ονέματατουν λ.χ. Σεπτέμβριος, (λατ. septem = εφτά), Οκτώβριος, Νοέμβριος (λατ. novem = εννέα) και Δεκέμβριος.

Ο λαόν για το ΜάρτΕπεξεργασία

«Ο Μάρτ' έρται και διαβαίν', αλλ' τς πάγων' και άλλ' τα χουλαίν
Εδέβεν πλαν' ο Κούντουρον, τη Μάρτ' τ' ωτία εφάνθαν
Τα χιόνε όλεα ελύγανε κι ασά ραχιά εχάθαν.»
«Ο Μάρτς φέρ’ τα χελιδόνα
κελαϊδούν και λύν’ν τα χόνα.»

ΣυνδέσμΕπεξεργασία