Ημέρας Καλομηνά
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Ο Καλομηνάς (σ' ελλενικά: Μάιος) εν ο πέμπτον μήνας τη χρονίας, ίστε λεει μας το Γρηγοριανόν ημερολόγιον κι εχ' 31 ημέρας.

Πολλά λοέν πληροφορίας

άλλαξον

Ο λαόν λεει τ' αφκά καικά τα δίστιχα για τον Καλομηνά:

«Όνταν έρτ΄ ο Καλομηνάς, φυτρώνε τα χορτάρια,
ντ΄ έμορφα επρασίντσανε τα τσόλια τα παρχάρια.»
«Έρθεν ο Καλομηνάς,
γάλαν φά όσον πεινάς.»

Συνδέσμ

άλλαξονΚαλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός | Χορτοθέρτς | Αλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς