Άνοιγμα κυρίου μενού
Ημέρας Αεργί
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Ο Αεργίτες (σ' ελλενικά: Νοέμβριος) εν ενδέκατον ο μήνας τη χρονίας, όπως λέγει μας το Γρηγοριανόν ημερολόγιον κι εχ' 30 ημέρας.

Τ' όνεμαΕπεξεργασία

Τ' όνεμαν τη μηνού εχ τη ρίζαν ατ’ σην λέξην «άεργος», επειδή σ’ αβούτον τον μήναν οι ανθρώπ’ ‘κ είχανε δουλείας ν' εφτάγνε σα χωράφεατουν.

Ο λαόν για τον ΑεργίτεΕπεξεργασία

«Αεργίτες έν’ ζεγκίντν'
φέρ’ κρύα νερά και πίντς.»

ΣυνδέσμΕπεξεργασία