Ημέρας Χριστουγενναρί
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Ο Χριστουγεννάρτς, άμαν και λέγν'ατόν και Χριστανάρτς (σ' ελλενικά: Δεκέμβριος), εν ο δωδέκατον ο μήνας τη χρονίας, λεει μάς το Γρηγοριανόν ημερολόγιον κι εχ' 31 ημέρας.

Η Κατά σάρκα Γέννησις τη Χριστού σ' έργον τη Duccio di Buoninsegna

Τ’ όνεμαν

άλλαξον

Σ' αρχαίον το ρωμαϊκόν ημερολόγιον ο Χριστουγεννάρτς έτον ο δέκατον ο μήνας. Για τ' ατό τα μήνας σα νεοελλενικά και σ’ αλλα τα καλατσίας επαίρανε τ'ονέματα τουν λ.χ. Σεπτέμβριος, (λατ. septem = εφτά), Οκτώβριος (λατ. octo = οκτώ), Νοέμβριος (λατ. novem = εννέα) και Δεκέμβριος (λατ. decem = δέκα). Σα ποντιακά τα ρωμαίικα τ' όνεμαν ατ' εβγαίν ασο Χριστουγεννίων τον έξεργον.

Ο λαόν για τον Χριστουγεννάρ (Χριστανάρ)

άλλαξον

Ο λαόν λεει τ' αφκά κεκά τα δίστιχα για τον Χριστουγεννάρ (Χριστανάρτ):

«Χριστουγεννάρτς φερ΄ τον κρύον,
σαν εκείνον π΄ εχ΄ το βίον.» (ενν. να σαν)
«Έρθαμε σον Χριστουγεννάρ, ο Χριστόν εγεννέθεν,
Τα μήνας γίνταν δώδεκα, ο χρόνος πα ετέλεθεν.»

Συνδέσμ

άλλαξονΚαλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός | Χορτοθέρτς | Αλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς