Γρηγοριανόν ημερολόγιον

To Γρηγοριανόν Hμερολόγιον, εν τ' ημερολόγιον τ' Δυτικού κόσμου. Εν μιαν παραλλαγήν τ' ιουλιανούν, και θεσπίστ' ασόν Πάπα Γρηγόριο ΙΓ', ασόν ονομάζουντο, σα 24 Κουντούρονος τ' 1582.