Ημέρας Σταυρί
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Ο Σταυρίτες άμαν και λέγν'ατόν και Σταυρωτές (σ' ελλενικά: Σεπτέμβριος, σα ρωμαίικα τη Τουρκίας: İstavrit ayı) εν ο ένατον μήνας τη χρονίας, ίστε λεει μας το Γρηγοριανόν ημερολόγιον κι εχ' 30 ημέρας.

«Κωνσταντίνος κι Ελένε», Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Εζωγράφσεν ατό ο Wassily Sazonov σα 1870.

Τ' όνεμα άλλαξον

Τ' όνεμαν ατ' εβγών' ασον έξεργον τη Σταυρού το εν σ' αβούτον μήναν, σα 14 τη Σταυρίτε. Για τ' ατό λέγν' ατον οι χριστιανοί τη Τουρκίας İstavroz ayı (ayı = «μήνας»), Haç ayı και σο Μαύρον τη θάλασσαν λέγνε τον İstavrit ayı. Οι μουσουλμάν Τουρκάντ λένγατον Eylül.

Ο λαόν για το Σταυρίτεν άλλαξον

«Ο Σταυρίτες ρουζ' τα φύλλα και ξεραίντανε τα ξύλα
Σταυρωτά ετοιμάουνταν οι ξενιτιάρ' να φεύνε
Και πριν να ξενιτεύκουνταν, κορίτσια φυγαδεύνε.»
«Ο Σταυρίτες ρεντσιπέρτς,
έναν σπέρτς και δέκα παίρτς.»

Συνδέζμαι άλλαξον


Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός | Χορτοθέρτς | Αλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς