Χορτοθέρτς | Aλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες
26 Σταυρί | 27 Σταυρί | 28 Σταυρί

Σταυρίτες
Κερ. Δευτ. Τρίτ Τετρ. Πέφτ Παρ. Σάβ.
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2009

27 Σταυρί εν 270ον ημέρα τη χρονίας, ίστε λεει μας το Γρηγοριανόν ημερολόγιον (έν το 271ον ημέρα σο δίσεκτον τη χρονία). Επέμναν άλλα 95 ημέρας για να τελούτεν η χρονία.

Ατά ντ' εγένταν Επεξεργασία

Εγεννέθαν Επεξεργασία

Αποθάναν Επεξεργασία

Έξεργος Επεξεργασία

Τερέστεν πα:


Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός | Χορτοθέρτς | Αλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς