Ημέρας Κούντουρονος
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Ο Κούντουρος άμαν και λέγν'ατόν και Κούντουρον (σ' ελλενικά: Φεβρουάριος) εν ο δεύτερον μήνας τη χρονίας, ίστε λεει μας το Γρηγοριανόν ημερολόγιον. Τ' όνεμαν ατ' εβγών' ασον μικρόν τ' αριθμόν τ' ημερίων αθέ (κοντόν ουρά). Εν ασ' ολτς μικρόν μήνας κι εχ' 28 ημέρας άμα όντες η χρονίαν εν δίσεκτον έχ' 29. Σ' αρχαίον το ρωμαϊκόν ημερολόγιον έτον ο τελευταίον ο μήνας. Για τ' ατό σα δίσεκτα χρονίας επαίρνεν τα καινούρ' ημέρας, άμον ντ' επαίρν' ατέν σ' οσημερνόν Γρηγοριανόν ημερολόγιον.

Ο λαόν για τον Κούντουρον

άλλαξον
«Ο Κούντουρον, ο κούτσουρον, ο ουραδοκομμένον
Εξέβεν και ο Καλαντάρτς σον Κούντουρον θα πάμε,
Αρνί μ' αν 'κ θα έρχεσαι, ασό μεράκ' θα χάμαι.»
«Ο Κούντουρον έν’ λειψός,
 
ποδεδίζω το Χριστός.»
«Ο κούντουρον εν λειφτός εν ολίγον πα ζαντός,
κούντουρον κι γυναικίζνε για να μην ατοίν σερεύνε,
και οι τσεχέλ κι σουμαδεύκουν
τα σουμάδε να μην κλώσκουν.»
«Ο Κούντουρον ο κούτσουρο
και ο πασαλοκάφτες.»
«Ο Κούντουρον φέρ' το κρύον
νασάν 'κείνον π' έχ' το βίο.»
«Έρθεν και ο Κούντουρον
Θα τρως πολλά βούτουρον.»
«Εδέβεν πλάν' ο Κούντουρον, τη Μάρτ' τ' ωτία 'φάνθαν
τα χιόνιε όλα 'λύγανε κι ας σα ραχία 'χάθαν.»
«Η καλή μ' παρχαρεύκεται Κουντούρ' σα Λιβαδία
με τα κρενία κατηβάζ' το γάλα σα χωρία.»


Συνδέσμ

άλλαξονΚαλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός | Χορτοθέρτς | Αλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς