Άνοιγμα κυρίου μενού
Ημέρας τ' Απρίλτ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Τα μήνας, «Απρίλτς». Εζωγράφσεν ατό ο Matthäus Merian (ο τρανόν) σα 1610.

Απρίλτς (σ' ελλενικά: Απρίλιος) εν ο τέταρτον μήνας τη χρονίας, ίστε λεει μας το Γρηγοριανόν ημερολόγιον κι εχ' 30 ημέρας. Τ' όνεμαν ατ' εβγών' ασόν λατινικόν τη λέξην aperire το σημαίν' «ανοιγείναι». Δηλαδή ανοίγ' ο καιρόν γάλε γάλε, σειμουγκόν τελείται κι άνοιξην έρται.

Ο λαόν για τ' ΑπρίλτΕπεξεργασία

«Απρίλ' τα φερ' τα χελιδόνε, κελαηδούν και λύν' τα χιόνε
Έρθεν Απρίλ' με το καλόν, έγκεν τα πρασινάδας
Ξενιτεύνε οι παντρεμέν', κλαινίζνε τοι νυφάδας.»
«Απρίλτς έρται και περά,
τ’ άλλο κλαίει τ’ άλλο γελά.»

ΣυνδέσμΕπεξεργασία