Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός
2 Απρίλτ | 3 Απρίλτ | 4 Απρίλτ

Απρίλτς
Κερ. Δευτ. Τρίτ Τετρ. Πέφτ Παρ. Σάβ.
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2009

Η 3 τ' Απρίλτ εν τ' 93ον ημέρα τη χρονίας (94ον ημέρα σο δίσεκτον τη χρονίαν), άμον ντο λεει εμάς το Γρηγοριανόν ημερολόγιον. Επέμναν άλλα 272 ημέρας για να τελούτεν η χρονία.

Ατά ντ' εγένταν άλλαξον

Εγεννέθαν άλλαξον

Αποθάναν άλλαξον

Έξεργος άλλαξον

Τερέστεν πα:


Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός | Χορτοθέρτς | Αλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς