Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός
15 Απρίλτ | 16 Απρίλτ | 17 Απρίλτ

Απρίλτς
Κερ. Δευτ. Τρίτ Τετρ. Πέφτ Παρ. Σάβ.
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2009

Η 16 τ' Απρίλτ εν τ' 106ον ημέρα τη χρονίας (107ον ημέρα σο δίσεκτον τη χρονίαν), άμον ντο λεει εμάς το Γρηγοριανόν ημερολόγιον. Επέμναν άλλα 259 ημέρας για να τελούτεν η χρονία.

Ατά ντ' εγένταν άλλαξον

Εγεννέθαν άλλαξον

Αποθάναν άλλαξον

Έξεργος άλλαξον

Τερέστεν πα:


Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός | Χορτοθέρτς | Αλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς