Ημέρας Τρυγομηνά
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Ο Τρυγομηνάς (σ' ελλενικά: Οκτώβριος) εν ο δέκατον μήνας τη χρονίας, ίστε λεει μας το Γρηγοριανόν ημερολόγιον κι εχ' 31 ημέρας.

Ο λαόν για το Τρυγομηνά Επεξεργασία

«Ο Τρυγομηνάς φέρ’ ξύλα
και μαραίν’ και ρούζ’ τα φύλλα.»

Συνδέσμ ΕπεξεργασίαΚαλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός | Χορτοθέρτς | Αλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς