Χορτοθέρτς | Aλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες
11 Σταυρί | 12 Σταυρί | 13 Σταυρί

Σταυρίτες
Κερ. Δευτ. Τρίτ Τετρ. Πέφτ Παρ. Σάβ.
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2009

12 Σταυρί εν 255ον ημέρα τη χρονίας, ίστε λεει μας το Γρηγοριανόν ημερολόγιον (έν το 256ον ημέρα σο δίσεκτον τη χρονία). Επέμναν άλλα 110 ημέρας για να τελούτεν η χρονία.

1225:Πόντιον εξαφανίζετ

Εγεννέθαν Επεξεργασία

Αποθάναν Επεξεργασία

Έξεργος Επεξεργασία

Τερέστεν πα:


Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός | Χορτοθέρτς | Αλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς