Άνοιγμα κυρίου μενού
Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς | Καλαντάρτς
9 Αεργί | 10 Αεργί | 11 Αεργί

Αεργίτες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 

Η 10 Αεργί εν το 314ον ημέρα τη χρονίας (315ον ημέρα σε δίσεκτον χρονίαν), άμον ντο λεει εμάς το Γρηγοριανόν ημερολόγιον. Επέμναν άλλα 51 ημέρας για να τελούτεν η χρονία.

Ατά ντ' εγέντανΕπεξεργασία

ΕγεννέθανΕπεξεργασία

ΑποθάνανΕπεξεργασία

ΈξεργοςΕπεξεργασία