Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς
6 Μαρτί | 7 Μαρτί | 8 Μαρτί

Μαρτς
Κερ. Δευτ. Τρίτ Τετρ. Πέφτ Παρ. Σάβ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
 
2009

9 Σταυρί εν 68ον ημέρα τη χρονίας, ίστε λεει μας το Γρηγοριανόν ημερολόγιον (εν το 69ον ημέρα σο δίσεκτον τη χρονία). Επέμναν άλλα 297 ημέρας για να τελούτεν η χρονία.

Ατά ντ' εγέντανΕπεξεργασία

ΕγεννέθανΕπεξεργασία

ΑποθάνανΕπεξεργασία

ΈξεργοςΕπεξεργασία

Τερέστεν πα:


Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός | Χορτοθέρτς | Αλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς