Άνοιγμα κυρίου μενού
Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς
9 Μαρτί | 10 Μαρτί | 11 Μαρτί

Μαρτς
Κερ. Δευτ. Τρίτ Τετρ. Πέφτ Παρ. Σάβ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
 
2009

10 Σταυρί εν 69ον ημέρα τη χρονίας, ίστε λεει μας το Γρηγοριανόν ημερολόγιον (εν το 70ον ημέρα σο δίσεκτον τη χρονία). Επέμναν άλλα 296 ημέρας για να τελούτεν η χρονία.

Ατά ντ' εγέντανΕπεξεργασία

ΕγεννέθανΕπεξεργασία

ΑποθάνανΕπεξεργασία

ΈξεργοςΕπεξεργασία