Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς | Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς
5 Καλανταρί | 6 Καλανταρί | 7 Καλανταρί

Καλαντάρτς
Κερ. Δευτ. Τρίτ Τετρ. Πέφτ Παρ. Σάβ.
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2010

Η 6 τη Καλανταρί εν 6ον ημέρα τη χρονίας, άμον ντο λεει εμάς το Γρηγοριανόν ημερολόγιον. Επέμναν άλλα 359 ημέρας για να τελούτεν η χρονία (360 ημέρας σο δίσεκτον τη χρονία).

Ατά ντ' εγένταν

άλλαξον

Εγεννέθαν

άλλαξον

Αποθάναν

άλλαξον

Έξεργος

άλλαξον

Τερέστεν πα:


Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός | Χορτοθέρτς | Αλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς