Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς | Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς
3 Καλανταρί | 4 Καλανταρί | 5 Καλανταρί

Καλαντάρτς
Κερ. Δευτ. Τρίτ Τετρ. Πέφτ Παρ. Σάβ.
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2010

Η 4 τη Καλανταρί εν 4ον ημέρα τη χρονίας, άμον ντο λεει εμάς το Γρηγοριανόν ημερολόγιον. Επέμναν άλλα 361 ημέρας για να τελούτεν η χρονία (362 ημέρας σο δίσεκτον τη χρονία).

Ατά ντ' εγένταν άλλαξον

Εγεννέθαν άλλαξον

Αποθάναν άλλαξον

Έξεργος άλλαξον

Τερέστεν πα:


Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός | Χορτοθέρτς | Αλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς