Κερασινός | Χορτοθέρτς | Αλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς
27 Αλωναρί | 28 Αλωναρί | 29 Αλωναρί

Αλωνάρτς
Κερ. Δευτ. Τρίτ Τετρ. Πέφτ Παρ. Σάβ.
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2009

Η 28 Αλωναρί εν τ' 240ον ημέρα τη χρονίας (241ον ημέρα σο δίσεκτον τη χρονίαν), άμον ντο λεει εμάς το Γρηγοριανόν ημερολόγιον. Επέμναν άλλα 125 ημέρας για να τελούτεν η χρονία.

Ατά ντ' εγέντανΕπεξεργασία

ΕγεννέθανΕπεξεργασία

ΑποθάνανΕπεξεργασία

ΈξεργοςΕπεξεργασία

Τερέστεν πα:


Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός | Χορτοθέρτς | Αλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς