Καλομηνάς | Κερασινός | Χορτοθέρτς | Aλωνάρτς | Σταυρίτες
17 Χορτοθερί | 18 Χορτοθερί | 19 Χορτοθερί

Η 18 τη Χορτοθερί εν το 199ον το ημέραν τη χρονίας, άμον ντο λεει εμάς το Γρηγοριανόν ημερολόγιον. 166 ημέρας απομέν'νε ουσνα τελείται η χρονία.

Ατά ντ' εγέντανΕπεξεργασία

  • 1968 - Η Intel εσκάλωσεν να φτάει τα δουλείασατς.

ΕγεννέθανΕπεξεργασία

ΑποθάνανΕπεξεργασία

ΈξεργοςΕπεξεργασία

Τερέστεν πα:


Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός | Χορτοθέρτς | Αλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς