Ιστορίαν λέγουμε την τέχνην π' συστηματοποιά την μελέτην ντο τερεί τ' ανθρώπς, ντ' εποίν'ναν σα παλαιά τα βαχούτεα κι επεκεί. Τερεί τοι παλαιούς, ντο έσαν και ντ' εποίν'νεν καθαείς ατούν.[1]

Εποχάς άλλαξον

Ιστοριογράφοι άλλαξον

Αναφοράντας άλλαξον

  1. Whitney, W. D. (1889). The Century dictionary; an encyclopedic lexicon of the English language. New York: The Century Co. Page 2842.