Μεσόγειον Θάλασσα

Η Μεσόγειον Θάλασσα εν θάλασσαν απές μερέαν. Ευρίεται σο νότια τ' Ευρώπην. Βρέχει την Ευρώπην, την Ασίαν και την Αφρικήν.

Ασό σατελίτ: τ' Μεσόγειον Θάλασσα

Κράτη ντο συνορεύνε με τη Μεσόγειον Θάλασσα άλλαξον

Ευρώπην:

Ασίαν:

Αφρικήν:

Βιβλιογραφία άλλαξον

  • Φερνάν Μπρωντέλ Μεσόγειος, (3 τόμοι), ΜΙΕΤ.
  • Φερνάν Μπρωντέλ - Ζωρζ Ντυμπί - Ροζέ Αρναλντέζ - κ. ά. Η Μεσόγειος - Άνθρωποι και πολιτισμική κληρονομιά, Αλεξάνδρεια, 1991, μτφ. Κώστας Αντύπας.


Συνδέζμαι άλλαξον