Η Ασίαν εν όλων το τρανόν η ήπειρος τη κόσμονος. Ο πληθυσμόν ατ'ς εν σα 4.000.000.000 τ' ανθρώπ'ς και βρέχεται ασόν Ατλαντικόν τον ωκεανόν, τον Ινδικόν τον ωκεανόν, το Μαύρον τη θάλασσαν και το Μεσόγειον τη θάλασσαν. Με την Ευρώπην και την Αφρικήν εντάμαν σχηματίζνε τον «Παλαιόν Κόσμον».

Η Ασίαν σον χάρτεν τη κόσμονος
Ασό δορυφόρον: φωτογραφία τ' Ασίας

ΕτυμολογίαΕπεξεργασία

Τ' όνεμα «Ασία» εξέβεν ασ' ακκαδικόν τη λέξην «asu»[1] και η σημασέαν ατ'ς εν: «ανατολή (τ' ήλιονος)», που έχνε γιά το λατινικόν η ονομασίαν oriens, γιά τ' ελλενικόν ανατολή. Σ' αρχαία τα χρόναι «Ασία» έτον τ' όνεμα τη ρωμαϊκού τ' επαρχίας (Asia), τη Μικράς τη Ασίας.

ΓεωγραφίανΕπεξεργασία

Η Ασίαν εν η ήπειρος με τα περισσόν νησία και τα περισσόν χερσονησία.

ΚράτηΕπεξεργασία

Τα κράτε σ' Ασίαν:

ΑναφοράνΕπεξεργασία

  1. http://www.etymonline.com/index.php?search=asia&searchmode=none σο σάιτ: etymonline.com, εύρον τη λέξην Asia (αγγλικά)

ΣυνδέζμαιΕπεξεργασία