Το Κατσκάρ Νταγ (τουρκ. Kaçkar Dağı) εν τ' ασ' όλων τρανόν ραχίν σα Ποντιακά τα Παρχάραι σην Τουρκίαν. Ευρίεται σην επαρχίαν τη Ριζούντας κι έχ' ψήλος 3.937 μέτρα.[1]

Το Κατσκάρ Νταγ

ΓεωγραφίαΕπεξεργασία

Σα νότεα δαβαίν' το ποτάμι ο Άκαμψης (Çoruh). Αβούτος εμπαίν' σο Μαύρον τη Θάλασσαν σην ανατολήν, σο γρούζικον την πολιτείαν το Βατούμι. Το Κατσκάρ Νταγ εν 40 χμ ασό Μαύρον τη Θάλασσαν κι 70 χμ ασά σύνορα τη Γρουζίας (Βατούμι). Τα τούρκικα τα ποντιακά τα πολιτείας Τραπεζούντα και Ριζούντα απέχ'νε ασό ραχίν 70 και 120 χμ. Ασό Κατσκάρ Νταγ ολόερα εχ' σα 400 χμ ψηλορραχέας. Αούτα εν τ' ανατολικόν το κομμάτ' τη Ποντιακών τη Παρχαρίων και σα τούρκικα λέχκεται Doğu Karadeniz Dağları. Τα Ποντιακά τα Παρχάραι δαβαίνε τον Πόντον σα 1000 χμ (τα ραχίατ' εφτάν'νε σα 200 χμ ση χώρας τ' απές μερέαν) κι επέμνε σο Μαύρον τη Θάλασσαν κοντά.

Απόθεν τα πληροφορίαςΕπεξεργασία

Τερέστεν καιΕπεξεργασία