Η Τραπεζούντα (τούρκικα Trabzon) εν πόλη σα παράλια τη Ευξείνου Πόντονος ση σημερνόν Τουρκίαν. Έτον Ελληνικόν αποικίαν ασήν Αρχαιότηταν και πρωτεύουσα τη αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνάντων. Τρανόν αστικόν και πολιτιστικόν κέντρον τη Ελλήνων Ποντίων μέχρις το 1922 και την Μικρασιατικήν Καταστροφήν.

Η τοποθεσία τη Τραπεζούντος σο σύγχρονον χάρτην τη Τουρκίας.

Τερέστεν αδά παΕπεξεργασία

Εξωτερικα σύνδεσμαΕπεξεργασία