Η Θεσσαλονίκην γιόξαμ Σαλονίκ΄ εν πολιτείαν ντο ευρίεται 'ς σην Ελλάδαν και εχ’ τρανόν ιστορίαν. Το σύμβολον ατ'ς εν ο Λευκόν ο Πύργον, ντο εποίκαν ατόν οι Ενετοί. Η Θεσσαλονίκην εν η πρωτεύουσα τη Μακεδονίας και εχ' πληθυσμόν 800.764 ανθρώπ'ς απαναφκά.

H Θεσσαλονίκην

ΓεωγραφίανΕπεξεργασία

Η Θεσσαλονίκην εν χτιζμέντζα 'ς σο Θερμαϊκόν το Κόλπον, πέραν ά'σό ψηλόρραχον το Χορτϊάτ'.

ΙστορίανΕπεξεργασία

Το 315 π.Χ. τη χρονίαν ο Κάσσανδρον ίδρυσεν τη Θεσσαλονίκην. Έδωκεν ατέν τ' όνεμαν τη πατσής τη Μεγαλέξανδρονος. Ατέ πα επαίρεν τ' όνεμαν ατ'ς όντες οι Μακεδόνες και οι Θεσσαλοί ενίκεσαν τοι Φέρες και τοι Φωκεάδες. Τ' όνεμαν «Θεσσαλονίκη» εν συγκόλλησην ά' σ' αρχαία τ' ελλενικά τα λέξεις Θεσσαλῶν και Νίκη.
Ά' σό 168 π.Χ. τη χρονίαν η Θεσσαλονίκη έντονε μέρος τη Ρωμαϊκού τη Αυτοκρατορίας κι επεκεί τη Βυζαντινού τη Αυτοκρατορίας. Έτον πρωτεύουσα τη ρωμαϊκού τη επαρχίας Macedonia.
Αντιφέρκουτον κι επολέμησεν το Οθωμανικόν τη Αυτοκρατορίαν, 'ς σο τέλος έχασεν τον πόλεμον και ά' σό 1430 τη χρονίαν έντονε μέρος ατ'ς για 480 χρόνä. Όντες το 1912 τη χρονίαν ετελέθεν ο Α’ Βαλκανικόν Πόλεμον έντον πολιτεία τη Ελλάδας.

Συνδέσμ'Επεξεργασία