Επίθετον εν τα λέξεις ντο φανερώνε ντο λογίς εν το ουσιαστικόν, δηλαδή ντο ποιότηταν ή ιδιότηταν εσ το ουσιαστικόν. Λ.χ. τρανός κλεφτ, τρανέσα πολ, τρανόν κεπήν.

Καταληξία για τα επίθεταΕπεξεργασία

Τα επίθετα κλίνουνταν αμόν τα ουσιαστικά μερ έχνε την ίδιαν καταληξία. Επίθετα εν τρανός, καλός, ακριβέσα, αλυκέσα, αχουλούς, παλαλός, λυγερέσα, λεγνέσα, οκνέσα, τσακωμένον κ.α.

ειμαι παλαλος

ΤέρενΕπεξεργασία