Σύνδεσμον λέγουμε σην γραμματικήν τ' άκλιτα τα λέξεις που ενών'νε λέξην με την λέξην και φράσην με τη φράσην.

Οι σύνδεσμοι είναιΕπεξεργασία

  1. Συμπλεχτικά: και, νια, πα.
  2. Χωριστικά: για, γιαχότ, ή, είτε.
  3. Εναντιωματικά: άμαν, αν, και, αλλά, κιαν.
  4. Συμπερασματικά: αρ, ώστε, λοιπόν.
  5. Αιτιολογικά: γιατί, επειδή.
  6. Χρονικά: όνταν, πριχού, πρωτού, ωσπού, αφού, αμόν ντο, ώζνα, και.

ΤέρενΕπεξεργασία