Ο Φέγγος εν ο μόνον φυσικόν σατελίτες τη Γης κι ο πέμπτον τρανόν τ' ηλεϊκού τη συστεματίεμουν. Εν τ' ασούλτς φωτεινόν σώμαν τ' ουρανού, ασόν Ήλον οπίς. Τ' αστρονομικόν το σύμβολονατ' εν: . Ο Φέγγος εν ση Γην κοντά και για τ' ατό οι ανθρώπ επόρεσαν κι ετολανεύτανατον.

Ο Φέγγος
Commons logo
Σα Κοινά εσ υλικόν σχετικόν με