Σκανδιναβικόν Χερσόνησος

Το Σκανδιναβικόν η Χερσόνησος ένι ευρωπαϊκόν χερσόνησος. Τ' ασ' όλεα νότιον σημέιον ατεινές εν σo σουηδικόν τη πολιτείαν Σκάνια (Skåne). Σα βόρεια τελείται σο Βόρειον Ακρωτήριον τη Νορβηγίας (Nordkapplatået) και σα δυτικά βρέχεται ασην Βόρειον Θάλασσαν. Σα νότια έχ' τρανά κιόλια τη Vänern και τη Vättern.

Το σκανδιναβικόν η χερσόνησος

Τα κράτε τη σκανδιναβηκού τη χερσονήσου είν' η Δανίαν, η Φινλανδίαν, η Νορβηγίαν και η Σουηδίαν.