Τ'ομάτ (αρχαία ελλενικά: ὤψ) εν τ'όργανον με το οποίον ελέπνε οι αθρώπ' και τα χαϊβάνεα. Οι αθρώπ' έχνε δυο ομάτεα σο κηφάλν'ατουν.

Ατός τερεί μας μ'έναν ομάτ.
Commons logo
Commons logo
Σα Κοινά εσ υλικόν σχετικόν με