Τ'ομάτ (αρχαία ελλενικά: ὤψ) εν τ'όργανον με το οποίον ελέπνε οι αθρώπ' και τα χαϊβάνεα. Οι αθρώπ' έχνε δυο ομάτεα σο κηφάλν'ατουν.

Ατός τερεί μας μ'έναν ομάτ.
Commons logo
Σα Κοινά εσ υλικόν σχετικόν με