Το μυτίν (αρχαία ελλενικά: μύτις) εν τ'όργανον με το οποίον μυρίζνε οι αθρώπ' και τα χαϊβάνεα. Σ'αθρώπ'ς και σα σπονδυλωτά γενικά το μυτίν εν όργανον ντο ξεχωρίζ σο κατσίν απάν και πολλοί έχνε μυτίν άμον το καγάν. Άμαν σα κητώδη ασο μυτίν επέμναν τα ρωθώνεα μαναχόν.

Σ'αούτο τη φωτογραφίαν ελέπομεν έναν τρανόν μυτίν.
Commons logo
Σα Κοινά εσ υλικόν σχετικόν με