Ματσούο ΜπασόΟ Ματσούο Μπασό (1644 σο Κοντά στο Ουένο, Ιαπωνία - 28 Αεργίτες 1694 ση Οσάκα, Ιαπωνία), έτονε ποιητής ασην Ιαπωνία.

ΑναφοράνταςΕπεξεργασία

Σα Κοινά εσ υλικόν σχετικόν με