Κολομβία
Colombia

Η Κολομβίαν είναι μια χώρα της Νότιας Αμερικής. Η χώρα εχ' πληθυσμόν 50,372,424 (2020) ανθρώπ'ς.

Συνδέζμαι άλλαξον