Άνοιγμα κυρίου μενού
Η Κερασούντα σον τούρκικον τον χάρτεν.

Η Κερασούντα (τουρκ. Giresun) εν οσήμερον τούρκικον πολιτείαν τη κι ευρίεται σην επαρχίαν τη Κερασούντος, σον Πόντον. πισι πισι

Συνδέζμ' σα εξ μερέανΕπεξεργασία