Η Καππαδοκία (τούρκ. Kapadokya) λέγομε τον τόπον τη Μ. Ασίας ντ' ευρίεται σο κέντρον τη Τουρκίας. Εν νοτιοδυτικά σον Πόντον.

Χάρτες τη Μ. Ασίας σα ρωμαϊκά τα χρόναι
Places of touristic relevance

Τ' όνεμανΕπεξεργασία

Τ' όνεμαν «Καππαδοκία» εξέβεν ασο παλαιόν το περσικόν τ' όνεμαν Katpatuka (Κατπατούκα) ντο έχ' τη σημασίαν «η χώρα με τ' έμορφα τ' άλογα».[1]

ΓεωγραφίαΕπεξεργασία

Ο Αντίταυρος αχπάσκεται σο βόρειον τη Καππαδοκίαν, δαβαίν τη χώραν σ' ανατολικά και χωρίζ' τον Πόντον και την Αρμενίαν. Ασ' άλλ τη μερέαν ση δύσαν εν το ψηλόρραχον τη τόπονος ο Αργαίος (3.917 μ), που χωρίζ' τον Πόντον και την Καππαδοκίαν.

Απόθεν επαίραμε τα πληροφορίαςΕπεξεργασία

  1. LexicOrient: Cappadocia

Συνδέσμ'Επεξεργασία