Διαμέρισμα τη Ελλάδας με τα πολειτείας Κομοτηνήν, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη.