Εύξεινος Πόντος

Αβούτο εν γράψιμον για τη θάλασσαν. Για τον τόπον δεαβάστεν: Πόντος

Εύξεινος Πόντος εν τ' ιστορικόν τ' όνεμαν τη Μαύρου τη Θάλασσας. Τ' όνεμαν εξέβεν ασην αλλαγήν τη πρώτου τ' ονεματί «Άξεινος Πόντος» (αφιλόξενον θάλασσα). «Εύξεινος Πόντος» σημαίνει φιλόξενον θάλασσα.

Αποικίες τη Πόντονος

ΜυθολογίανΕπεξεργασία

Κατά τ' ελλενικόν τη μυθολογίαν σ' αβούτον τον τόπον εζήνεν ο θεόν Πόντος, ο γιον τ' Αιθέρα και τη Γαίας. Αβούτον τη θάλασσαν ετολανεύτεν ο Ιάσονας όντες εχπάστεν τ' Αργοναυτικόν την εκστρατείαν. Ο Αυτόλυκος (έτον απές σ' αυτοίν τ' Αργοναυτικού τ' εκστρατείας) ίδρυσεν τη Σινωπή, την πρώτην την πολιτείαν τη Πόντονος.

ΤέρενΕπεξεργασία