Το δικαίωμα χρήστη Bot επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί μεγάλο αριθμό επεξεργασιών χωρίς να περιορίζεται ή να περιορίζεται από το σύστημα. Οι χρήστες μπορούν να έχουν ξεχωριστούς εγκεκριμένους λογαριασμούς οι οποίοι λειτουργούν για να εκτελούν δύσκολα καθήκοντα με ευκολία που έχουν εγκριθεί από τη διοίκηση ή το δικαίωμα χρήστη μπορεί να χορηγηθεί προσωρινά σε κάποιον που εκτελεί υψηλότερο ποσοστό επεξεργασιών από το συνηθισμένο.