Βικιπαίδεια:Ντο 'κ εν η Βικιπαίδεια

Πολιτική τη Βικιπαίδειας
Βασικά

Ντο εν η Βικιπαίδεια
Ντο 'κ εν η Βικιπαίδεια
Δικαιώματα πνευματί
Βοήθεια

Η Βικιπαίδεια εν δικτυακόν, ουδέτερον εγκυκλοπαίδειαν. Δικτυακόν κοινότηταν γράφ' και ωριάζ' ατέναν. Για τ' ατό ας εξέρουμε κάποια πράματα που 'κ εν για την Βικιπαίδειαν. Δέβασον και θα μαθάν'ς.

Ντο 'κ εν η Βικιπαίδεια

άλλαξον
 • Η Βικιπαίδεια 'κ εν λεξικόν. Για τ' ατό 'κ επορεί να έχ' άρθρα για όλεα τα λέξεις τη γλώσσας.
 • Η Βικιπαίδεια 'κ εν τόπον για τα τ' εσέτερα τα προσωπικά τα νουνίζματα και ιδέας. Θα γράφουμε ατά που λέγνε μας η επιστήμη και τα γεγονότα. Όντες η επιστήμη λεει μας δυο πράματα αντίθετα απάν σο θέμαν, και το ένα θα γράφουμε και το άλλο. Αέτς πα θα τοπλαεύουμε τα γνώσιας.
 • Η Βικιπαίδεια 'κ εν φορούμι. Επορείτε να γράφετε ούλ' ατά ντο θέλετε σα σελίδας καλατσεματί τη χρηστίων. Ακαικά να εφτάτε παρακάθ' και διάλογον. Σα σελίδας καλατσεματί τ' αρθρίων επορείτε ν' εφτάτε διάλογον για να λύνετε τα προβλήματα τ' αρθρί. Άμα ση σελίδαν τ' αρθρί θα γράφετε σο θέμαν απάν μαναχόν. Να μην εφτάτε καλάτσεμαν σο άρθρον απές.
 • Η Βικιπαίδεια 'κ εν τόπον για να γράφουμε γνώσια ντο 'κ ξέρουμε καλά. Για τ' αναγνώριμα τα θέματα ξάι 'κ θα γράφετε.
 • Η Βικιπαίδεια 'κ εν τόπον για να εφτάμε πρωτότυπον αράεμαν. Αδακά 'κ θ' αραεύουμε καινούρεα ιδέας, λέξεις, θεωρίας και λύσεις. Τ' εσέτερα τα αραέματα για το θέμαν θα δημοσιεύετε τα σ' άλλον τόπον.
 • Η Βικιπαίδεια 'κ εν τόπον για να εφτάμε καταλόγους με συνδέσμους, εικόνας και αρχεία ήχου.
 • Η Βικιπαίδεια 'κ εν τόπον για να εφτάμε ρεκλάμα και διαφήμιση.
 • Η Βικιπαίδεια 'κ εν τόπον για να τοπλαεύουμε κείμενα ντο 'κ έγραψαμε. Βαλέστε κείμενα όνταν κατέχετε τα δικαιώματα πνευματί.
 • Η Βικιπαίδεια 'κ θα τυπώνεται σε χαρτίν. Για τ' ατό επορεί να έχ' συνδέσμαι, να αλλάζ' την μορφήν ατ'ς και να τρανείν.
 • Η Βικιπαίδεια 'κ εν τόπον για να εφτάμε προσωπικόν σάιτ (Αυτοπροβολή).

Ντο θα ίνεται αν εφτάτε αλλέτερα

άλλαξον
 • Άλλος χρήστες θα εφτάει αλλαγάς απάν σο τ' εσόν το γράψιμον.
 • Ανίσως το άρθρον εν κατάλληλον, θ' αποθηκεύοματο γιά σην Βικιθήκην γιά σα Βικιφθέγματα. Ώσποτα άμαν 'κ εν κατάλληλον, το άρθρον θα σβήεται.
 • Αφότε τ' άρθρον εν άχρηστον, θα σβήεται αλήγορα.
 • Αφότε ο χρήστες εν τεβεκενλής και συνεχίζ' ξάι 'κ να τερεί τα νομς ντο κανονίζ'νε τη Βικιπαίδειαν, θ' ασπαλίζ'νε την IP ή τη λογαρίαν ατ'.

Κι άλλα για την Βικιπαίδεια

άλλαξον

Επικοινωνία

άλλαξον
 • Αγορά, ο κεντρικόν τόπον επικοινωνίας
 • Meta Wikipedia, a site that works alongside the main Wikipedia project. Here you can post essays and discussions about topics related to Wikipedia.