Άνοιγμα κυρίου μενού

Ο Αντισθένες (439–376) έτον τρανόν φιλόσοφον.