Η Ανταρκτικήν εν ήπειρος. Ευρίεται σο Νότιον Πόλον τη γης και πάντα εν σκεπασμέντζα ασοι πάγους και τα ςςόναι. Σην Ανταρκτικήν απάν εζούνε πιγκουίν και φώκιες.

Ανταρκτικήν
Η Ανταρκτική σον χάρτεν τη κόσμονος

ΣυνδέζμαιΕπεξεργασία