Με τ' άλας αλίζνε τα φαΐα κι εφτάνατα κιάλλο έμνοστα. Αβούτο τ'όνεμαν εχ' και το νάτριον, που εχ' απές χλώριον. Ευρίσκουματο σα νερά τη θάλασσας. Ατουπές το ποσοστόν τ' άλατος εν 2,7 - 3,8%. Άμα ευρίσκουμε και σκυρά μάζας ση γην απές, λ.χ. σην Πολωνίαν, σην Αυστρίαν, ση Γερμανίαν κλπ.

Άλας